Huis Katholiek Onderwijs

 

 

Scholengemeenschap ‘Sint-Maarten’, secundair onderwijs en scholengemeenschap ‘de Speling’, basisonderwijs, zijn samen gehuisvest in het ‘Huis van het katholiek onderwijs’ gelegen Mosselerlaan 110 te Genk.

 

In dit huis werken we vanuit een christelijke visie en met respect voor de opvoedingsprojecten van onze scholen.

 

Door elkaars nabijheid op te zoeken bundelen we nog meer dan voorheen de krachten voor het katholiek onderwijs in Genk.

 

Samen willen we een sterke partner zijn voor allen die onderwijsverantwoordelijkheid opnemen in de regio.

 

Hiervoor geven meer dan 1.200 gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers uit

20 scholen dagelijks het beste van zichzelf om binnen een krachtige leeromgeving kwaliteitsvol en innovatief onderwijs aan te bieden aan 11.000 leerlingen.

 

m