Stageaanvragen

 

 

Heb je als leraar in spé interesse om stage te lopen in één van onze scholen dan bieden we je graag een kans.

 

Alle scholen van scholengemeenschap Sint-Maarten werken met een gecentraliseerd systeem van stageaanvragen.

 

Aanvragen kunnen enkel ingediend worden door de lerarenopleidingen. De verantwoordelijke van je opleidingsinstituut verzamelt alle aanvragen en bezorgt die gezamenlijk aan de coördinerend directeur van de scholengemeenschap.

 

Dit gebeurt op 3 momenten in het jaar: begin oktober, midden februari en midden juni.

Meld je dus tijdig bij de stageverantwoordelijke van je opleidingsinstituut. Zij zijn op de hoogte van de procedure.